Vaarroutes

Vaarroutes vanuit Makkum:

1e Hele dag. Naar Oudeschild (Texel) via de sluis Kornwerderzand, dwars door de afsluitdijk, de Waddenzee op met zeehonden die liggen te luieren op zandbanken, we varen langs mosselbanken en dan in Oudeschild even van boord om ± één á twee uur te pauzeren en afhankelijk van wind en tij, via de sluis van Den Oever of dezelfde route weer terug. Afhankelijk van wind en stroming een tocht van zes á acht uur. *

2e Hele dag. Naar Vlieland, eerste eind dezelfde route naar Texel, dan afbuigen naar het noorden, via het Inschot en Franse Gaatje (indien het getij meezit, hoogwater) één á 2 uur op Vlieland en terug via Harlingen en de Boontjes of de route andersom. Afhankelijk van wind en stroming ± zeven á negen uur.*

3e Hele dag. Naar Terschelling. Route vergelijkbaar met Vlieland.*

4e Hele dag. Naar Medemblik, ± vijf á zes uur.*

5e Hele dag.  Naar Enkhuizen, ± vijf á zes uur.*

6e Halve dag. Naar Stavoren, ± vier á vijf uur.*

7e Halve dag. Naar Hindelopen ± drie á vier uur.*

* De tijden zijn schattingen en kunnen variëren.

Omdat de overnacht-accommodatie  van de Wetterjuffer, wat privacy betreft, minder geschikt is, doe ik geen meerdaagse tochten, tenzij men genoegen neemt met een extra slaapgelegenheid ergens aan de wal of op een eiland. In dat geval kunnen we in overleg proberen wat te regelen. 0621592204